DLA GASTRONOMII- SZKOLENIE PERSONELU - Instytut Sztuki Kulinarnej - kursy gotowania, warsztaty kulinarne, lekcje gotowania, kursy sushi.

Nasze inicjatywy:

Znajdź nas:

Instytut Sztuki Kulinarnej
Postępu 5
02-676 Warszawa
Tel.: 22 299 29 64
Gsm: 660 976 792

 • Zapisz się do naszego newslettera

 • PROFESJONALNY KURS DLA PERSONELU GASTRONOMII

  Kurs ten przeznaczony jest dla personelu restauracji i skierowany jest na nabycie i rozwinięcie przez personel umiejętności praktycznych z zakresu obsługi gościa, które są łatwe do przyswojenia i zastosowania oraz przynoszą szybkie jak i długofalowe wyniki w postaci satysfakcji z pracy, motywacji oraz zauważalnej poprawy wyników restauracji zarówno, jeśli chodzi o poziom i jakość obsługi jak i wzrost sprzedaży, wyników finansowych i zwiększonego wskaźnika powracających klientów.
  Szkolenia mają charakter teoretyczny, a także praktyczny. Mogą być prowadzone zarówno w języku polskim jak i angielskim.
  Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu szkolenia, pracownicy wypełniają test dotyczący omawianych na nim zagadnień, szkolenie kończy się też krótkim kwestionariuszem jego oceny przez uczestników.
  Szkolenia prowadzą dyplomowani managerowie (Dyplom BA (z najwyższym wyróżnieniem) Międzynarodowa Sztuka Kulinarna; University of West London, Dyplom FDA Gastronomia i Obróbka Żywności; Thames Valley University, Londyn, Dyplom (z wyróżnieniem) z Wiedzy o Winie i Napojach Spirytusowych – poziom zaawansoway; Wines and Spirits Education Trust (WSET), Londyn) z blisko 20-letnim doświadczeniem w pracy w gastronomii.
  MODUŁ I

  WPROWADZENIE I PODSTAWY

  MIEJSCE do uzgodnienia (w restauracji u klienta lub w jednej z sal szkoleniowych ISK)
  TERMIN do uzgodnienia
  CZAS TRWANIA 4-6h
  GRUPA do uzgodnienia
  W PROGRAMIE
  • test wstępny
  • zarys historii sektora, znaczenie i rola gościnności (hospitality);
  • Kluczowe pojęcia (gospodarz (host), elementy całościowego doświadczenia gościa, obsługa (service), duma i satysfakcja z pracy);
  • Rola kelnera, barmana i kucharza w procesie obsługi klienta – znaczenie pracy indywidualnej i płynnego współdziałania zespołu. Cechy kelnera / barmana potrzebne do należytej obsługi klienta;
  • Motywacje i oczekiwania gości restauracji. Spełnianie i przekraczanie oczekiwań gościa.
  MODUŁ II

  OBSŁUGA GOŚCIA

  MIEJSCE do uzgodnienia (w restauracji u klienta lub w jednej z sal szkoleniowych ISK)
  TERMIN do uzgodnienia
  CZAS TRWANIA 4-6h
  GRUPA do uzgodnienia
  W PROGRAMIE
  • generalne pryncypia obsługi (satysfakcja gościa, całościowe doświadczenie, prezentacja kelnera, rozpoznawanie i kontakt osobisty, cel obsługi – krótko i długofalowy);
  • przygotowanie do serwisu (MEP, briefing, znajomość karty dań i win, mise en place);
  • porządek serwisu;
  • elementy kluczowe (powitanie, przyjmowanie zamówienia, sprawdzanie satysfakcji, pożegnanie);
  • komunikacja i współpraca personelu Front of House i kuchni;
  • obsługa klienta trudnego oraz niezadowolonego;
  • feedback i zbieranie informacji o kliencie;
  • czynności poza-serwisowe.
  MODUŁ III

  PROMOCJA SPRZEDAŻY

  MIEJSCE do uzgodnienia (w restauracji u klienta lub w jednej z sal szkoleniowych ISK)
  TERMIN do uzgodnienia
  CZAS TRWANIA 4-6h
  GRUPA do uzgodnienia
  W PROGRAMIE
  • promocja sprzedaży i jej źródła w oczekiwaniach i doświadczeniu gościa;
  • wiedza o produkcie, jako podstawa promocji sprzedaży;
  • ocena gościa i antycypacja oczekiwań;
  • identyfikacja i wykorzystanie kluczowych momentów promocji sprzedaży;
  • techniki promocji sprzedaży;
  • ewaluacja promocji sprzedaży;
  • rola incentive w promocji sprzedaży.
  MODUŁ IV

  PODSTAWY WIEDZY O WINIE I NAPOJACH

  MIEJSCE do uzgodnienia (w restauracji u klienta lub w jednej z sal szkoleniowych ISK)
  TERMIN do uzgodnienia
  CZAS TRWANIA 4-6h
  GRUPA do uzgodnienia
  W PROGRAMIE
  • identyfikacja roli i miejsc wina i jego oraz pozostałych napojów rodzajów w doświadczeniu gościa;
  • pojęcie jakości wina – składniki ceny wina, przedziały cenowe, value for money, preferencje gościa;
  • podstawowe szczepy winne i ich charakterystyki, mieszanki szczepów;
  • kluczowe regiony winne;
  • techniki serwisu wina;
  • kosztowanie i ewaluacja wina;
  • postawy doboru wina do potraw;
  • wina wzmacniane i deserowe;
  • podstawowe napoje spirytusowe i ich podstawowe rodzaje;
  • rola i metody podnoszenia kwalifikacji. Samoszkolenie;
  • odpowiedzialna konsumpcja i sprzedaż alkoholi.
  MODUŁ V

  PODSTAWY BRANŻOWEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  MIEJSCE do uzgodnienia (w restauracji u klienta lub w jednej z sal szkoleniowych ISK)
  TERMIN do uzgodnienia
  CZAS TRWANIA 4-6h
  GRUPA do uzgodnienia
  W PROGRAMIE
  • obsługa klientów zagranicznych – cechy charakterystyczne oczekiwań klientów różnych narodowości;
  • podstawowy słownik potrzebny do efektywnej obsługi;
  • zwroty grzecznościowe i potrzeba używania form grzecznościowych;
  • mały słownik międzynarodowy;
  szkolenie profesjonalne dla gastronomii